Ergonomija malo drugače = Ergolean okolje


 Ergonomija 

 • Je znanost o delu.  

 • Ukvarja se z oblikovanjem dela, delovni opremi in ureditvi delovnega mesta, bodisi v službi ali doma.   

 • Ukvarja se z raziskovanjem človeških telesnih in duševnih zmožnosti ter ustreznim prilagajanjem delovnih obremenitev.

 • Predstavlja sintezo bioloških, družboslovnih in tehničnih ved. 

 • Eksperimentalno snuje človeku prijetnejše pogoje za življenje doma, na delovnem mestu in pri rekreaciji.

 • Skrbi za temeljito poznavanje človeka in njegovih možnosti o Izvedbi dela, delovnega mesta in metod dela.

 • Je zakon o delu (Ergon = delo, nomos = zakon)
Namen

 • postaviti človeka kot temelj organiziranega dela, kateremu je potrebno prilagoditi delovna sredstva, delovne pogoje in načine dela, za uspešno in humano delo,
 • z ustreznim ergonomskim načrtovanjem preprečiti poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov, ki se lahko sčasoma razvijejo in povzročijo dolgotrajno delovno nezmožnost, 
 • da ergonomsko zasnovan delovni in prosti čas, ergonomsko oblikovana orodja, stroji, vozila, stanovanja, naprave, predvsem v vsakdanji rabi, prispevajo k večji produktivnosti in humanizaciji dela, 
 • zagotoviti varno okolico in zanesljivost pri delu,
 • celostno proučevanje delovnih obremenitev ter iskanje razbremenitev, kadar obremenitev povzroča neudobje ali celo prekoračuje tolerančno mejo,  
 • vlaganje v človeka in poskrbeti zanj, saj je dejstvo, da na človeku stoji, zraste in pade podjetje.
Ergolean okolje

Je delovno ali bivanjsko okolje, kjer združujem metode za oblikovanje procesov dela, metode za urejanje delovnega okolja,

metode za zmanjšanje izgub in metode za povečanje produktivnosti.


Človek je v Egolean okolju na 1. mestu