Pogodba

 

S podpisom pogodbe Vzpostavite enostavno sodelovanje, hitro delo in natančen ogled vašega podjetja za izdelavo Ocen tveganja (Izjave o varnosti z oceno tveganja in zdravstveno oceno tveganja). Zagotovite izvajanje kvalitetnih preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev pri Izvajalcu medicine dela in možnost uporabe kvalitetne strokovne pomoči Inženirja za varnost in zdravje pri delu.  

 

Ocena Tveganja

 

Ob uporabi ustrezne metodologije enostavno in kakovstno odkrijemo nevarnosti, škodljivosti in tveganja v delovnem okolju, delovnm mestu in pri delu.

Ocenimo tveganja pri delu za vsako delovno mesto posebej.

Upoštevamo zdravstveno stanje vsakega delavca, ki na ocenjenem delovnem mestu dela. Izdelao oceno tveganja za varnost in zdravje pri delu (oceno tvegaja z izajvo o varnosti + strokovno zdravstveno oceno).

 

Evidence

 

S pomočjo evidenc omogočamo enostavno vodenje terminov in veljavnosti zdravniših pregledov in veljavnosti izpitov za varnost in zdravje pri delu. Izdelavo potrdil za potrebe varnosti in zdravja pri delu.Vodenje uporabe osebne varovalne opreme.  Prav tako tudi evidentiranje pregledov in preizkusov delovne opreme, meritve mikro klimatskih pogojev brez strokovnega znanja. Enostaven vpogled in dopisovanje pomembnih podatkov kjerkoli in kadarkoli.

 

Ergonomija na delovnem mestu

 

Z našimi aktivnostmi na področju Ergonmije na delovnem mestu vam bomo bistveno olajšali vaše delo in zagotovili zdravo in varno delovno okolje. Strokovno svetujemo pri načrtovanju, izdelavi in izvedbi Ergonomskega Načrta na delovnem mestu v Vašem Podjetju. Naučili vas bomo kako na enostaven način poiščemo pokazatelje perečih problemov in na kakšen način izdelamo dober Ergonomski načrt v vašem podjetju, ki vam bo posledično prinesel večji dobiček.